Władze szkoły

Dyrektor – mgr Izabela Milde
Zastępca dyrektora – mgr Ewa Felczak
Zastępca dyrektora – mgr Beata Zakrzewska
Zastępca dyrektora – mgr Joanna Zwierzchowska
Zastępca dyrektora – mgr Agata Makulska
Kierownik świetlicy – mgr Teresa Chojnacka