Archiwum

Już po raz drugi rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji. Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie